Nacionālās adžiliti sacensības «AgiLatLand Kauss 2020»

Nacionālās adžiliti sacensības «AgiLatLand Kauss 2020»
Organizatori: AgiLatLand sadarbībā ar SAC Inter Sport Canis

FCI Tiesniesis: Jūrate Miliūnaite (LT)
Adrese: Vējstūru ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle.
Segums: mākslīga zāle, atvērta tipa laukums
Ringa lielums: 20 x 40 m
Maksimālais dalībnieku skaits: 100
Programma:
A0(J+J); A3(Ag,J); All Open AG Kauss; A2 (Ag+J); A1(J+Ag)

Dalības maksa:
A0, veterāni => 10
A2, A1=> 14 (both course)
A3=> 8 par trasi
Open => 6
Reģistrējoties pēc 11.07. => 10 par trasi (A3), A0=> 15 ; A2, A1=>20

Atlaides:
— «Latvijas Goda ģimenes apliecības» 3+ Ģimenes kartes»» īpašniekiem -50%

Maksājumi:
Pārskaitījums līdz 11.07.2020. uz sekojošu bankas kontu:
-Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība «AgiLatLand»
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
pamatojums: «Dalības maksa sacensības ALL Kauss»

Latvijas dalībniekiem A1, A2, A3 reģistrējoties sacensībām sekretariātā jāuzrāda LKF 2020.gada karte maksājumiem, vai atsūtot kopiju uz sunusports.lv@inbox.lv

UZMANĪBU!!! Ja dalībnieks anulē savu reģistrāciju sacensībās PĒC 11.07.2020, dalības maksa JĀSAMAKSĀ 100% apmērā vai jāiesniedz veterinārārsta vai ārsta izsniegta izziņa, kas liedz sunim vai hendlerim piedalīties sacensībās.

Apbalvošana:
A0, A1, A2 un veterānu klasēs dalībnieki tiks apbalvoti par 2 trašu kopvērtējumu, A3 klasē apbalvošana par katru trasi atsevišķi. Open — atsevišķi
Piezīmes:
* A0 trases sastāv tikai no cietajiem tuneļiem un barjerām (maks. 15 šķēršļi). A0 klasē drīkst startēt suņi, kuri sasnieguši 12 mēnešu vecumu. A0 dalībnieki tiks apbalvoti atsevišķi pa augstuma kategorijām (mazi, vidēji, lieli suņi). Kategorijās, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru ieskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem.,mazi + vidēji suņi. Suņi tiek reģistrēti kategorijās, saskaņāar FCI noteikumiem, un barjeru augstums trasēs ir 25 m, 35 cm, 45cm.
* * Veterānu klasē drīkst piedalīties suņi, kuri ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, vai kuriem paliek 8 gadi 2019. gadā

Cita informācija:
— Sacensības tiek organizētas saskaņā ar FCI adžiliti noteikumiem.
— Sacensībās drīkst piedalīties tikai pret trakumsērgu vakcinēti suņi.
— Arī suņi bez ciltsrakstiem drīkst piedalīties sacensībās.
— Katram dalībniekam pirms sacensību sākuma sekretariātā ir jāiesniedz adžilti grāmatiņa. Grāmatiņa tiks ierakstīti tikai “clean run” rezultāts, ja nepieciešami arī ieraksti ar soda punktiem, lūdzu savlaicīgi ziņot sekretariātam.
— Ja kuce meklējas, dalībniekam, reģistrējoties sacensību vietā, par to jāinformē sacensību organizatori.
— Kategorijas, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru uzskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem., mazi + vidēji suņi.
— Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
— Neaizmirstam suņa veterināro pasi!
— Sacensībās tiks lietota elektroniskā laika uzņemšanas sistēma.
-Šķēršļi- WT- Metall, Bing.Agility
— Lūdzu aiz suņiem atstāt tīrību!
— Gadījumā, ja trasē tiek sabojāti šķēršļi, dalībniekam tie jāsalabo, vai jākompensē radušies zaudējumi
— Brīvprātīgi palīgi var pieteikties rakstot: sunusports.lv, vai aizpildot reģistrācijas tabulu.
— Dalībniekiem jāierodas sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms savas klases starta laika.
— Reģistrējoties sacensībām, Jūs piekrītat, ka jūsu iesniegtie dati tiks publiski paziņoti sacensību startu sarakstā un protokolos.
Jautājumi? Raksiet: sunusports.lv@inbox.lv, vai Svetlanai Krēsliņai PM

Time schedule:

Timetable:
09.30 Start of registration
10.00 J0 +veteran
11:30 jumping 3, agility 3.
13.00 OPEN agility
14.00 agility 2, jumping 2.
15.00 jumping 1, agility 1.
Lūdzam būt sacensību vietā 30 minūtes pirms savas klases starta.
Please, be on place at least 30 minutes before your class start

Starting order: