Biedrības AgiLatLand biedru kopsapulce notiks 20.03.2019.

Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand” aicina 20.03.2019. uz ikgadējo biedru kopsapulci.

Šogad sapulce notiks viesnīcas BALTVILLA konferenču zālē, Baltezerā, Senču prospektā 45, no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.30, reģistrācija no plkst. 18.00.

Dienas kārtība!

  • Sapulces atklāšana
  • 2018. gada pārskata apstiprināšana
  • Atskaite par 2018. gadā paveikto
  • Nākotnes plāni
  • Citi jautājumi

Dokumenti lejupielādei:

Pilnvara

Ielūgums

Darba kārtība