BIEDRU KOPSAPULCE

Cienījamie biedri!

25.03.2020. Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand” aicina Jūs uz ikgadējo biedru kopsapulci.

Šogad sapulce notiks viesnīcas BALTVILLA konferenču zālē, Baltezerā, Senču prospektā 45, no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.30.

 

DARBA KĀRTĪBA

Sapulces atklāšana

Ziņojums par biedrības 2019. gada pārskatu

Valdes ievēlēšana

Statūtu grozījumi

Citi jautājumi

Sapulcē ir tiesības piedalīties tikai tiem briedriem, kuri iemaksājuši biedru naudu par tekošo gadu līdz 10.03.2020.