Nacionālās adžiliti sacensības Pavasara Kauss 2019

Nacionālās adžiliti sacensības „ Pavasara Kauss 2019“
Organizatori: SAC Inter Sport Canis sadarbībā ar AgiLatLand
Datums: 18.-19.05.2019.
GPS: 56.983022, 24.338651
Adrese: Skolas iela 10, Upesciems, Garkalnes novads
Segums: zāle
Ringa lielums: 20 x 40 m
Maksimālais dalībnieku skaits: 100 ( + A0 un veterāni)

Tiesniesis:
Stefi Praakli (EE) – A1, A2, A3
Stefi Praakli (EE) vai Svetlana Kreslina (LV) – A0 ( atkarībā no dalībnieku skaita)

On-line reģistrācija: http://www.sunusports.lv/18-19-05-2019/?fbclid=IwAR29ejIjGRQIkMH4bA9exquGqImYM4z-AloOAn8OltxgUwgrnuwu-IrNpn0
Dalībnieku saraksts: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13293ydN8qYrnOwS2hSGc9_Z96PpK3ZJ-uOLrk5LDx2g/edit#gid=1244769367

Sestdien, 18.05.2019.:
09.30 Start of registration
10.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A3 Agility, Agility, Jumping
A3 Prize giving

Svētdien, 19.05.2019:
08.30 Start of registration
9.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving

Dalības maksa:
A0, veterāni -> 10 Eur (diena)
A3, A2, A1 –>pirmā trase – 9 Eur, katra nākamā tā paša hendlera trase (ar to pašu vai citu suni) – 7 Eur;

Atlaides:
– “Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes kartes”” īpašniekiem -50%

Maksājumi:
Par dalību sacensībās varat samaksāt uz vietas sacensību laikā vai ar pārskaitījumu līdz 13.05.2019. uz sekojošu bankas kontu:
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
Latvijas dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām sekretariātā jāuzrāda LKF 2019.gada karte maksājumiem, vai atsūtot kopiju uz sunusports@inbox.lv

UZMANĪBU!!! Ja dalībnieks anulē savu reģistrāciju sacensībās “PĒC REĢISTRĀCIJAS datuma beigām, dalības maksa JĀSAMAKSĀ 100% apmērā vai jāiesniedz veterinārārsta vai ārsta izsniegta izziņa, kas liedz sunim vai hendlerim piedalīties sacensībās.

Apbalvošana:
A0 un veterānu klasēs dalībnieki tiks apbalvoti par 2 trašu kopvērtējumu (džampings + džampings).
A3 klasē apbalvošana par katru trasi atsevišķi. PLUS katras dienas trašu kopvertējumā tiks apbalvots labākais pāris no katras augstuma kategorijas. PLUS abu dienu trašu kopvertējumā tiks apbalvots labākais pāris Large, Medium un Small kategorijās.
A2 un A1 klasē apbalvošanu par katru trasi atsevišķi.

Piezīmes:
* A0 trases sastāv tikai no cietajiem tuneļiem un barjerām (maks. 15 šķēršļi). A0 klasē drīkst startēt suņi, kuri sasnieguši 12 mēnešu vecumu. A0 dalībnieki tiks apbalvoti atsevišķi pa augstuma kategorijām (mazi, vidēji, lieli suņi). Kategorijās, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru ieskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem.,mazi + vidēji suņi. Suņi tiek reģistrēti kategorijās, saskaņāar FCI noteikumiem, un barjeru augstums trasēs ir 25 m, 35 cm, 45cm.
* * Veterānu klasē drīkst piedalīties suņi, kuri ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, vai kuriem paliek 8 gadi 2019. gadā

Cita informācija:
– Sacensības tiek organizētas saskaņā ar FCI adžiliti noteikumiem.
– Sacensībās drīkst piedalīties tikai pret trakumsērgu vakcinēti suņi.
– Arī suņi bez ciltsrakstiem drīkst piedalīties sacensībās.
– Katram dalībniekam pirms sacensību sākuma sekretariātā ir jāiesniedz adžilti grāmatiņa.
– Kucēm meklēšanās periodā jāstartē no paklājiņa. Ja kuce meklējas, dalībniekam, reģistrējoties sacensību vietā, par to jāinformē sacensību organizatori.
– Kategorijas, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru uzskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem., mazi + vidēji suņi.
– Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
– Neaizmirstam suņa veterināro pasi!
– Sacensībās tiks lietota elektroniskā laika uzņemšanas sistēma.
-Šķēršļi- WT- Metall, Bing.Agility
– Lūdzu aiz suņiem atstāt tīrību!
– Gadījumā, ja trasē tiek sabojāti šķēršļi, dalībniekam tie jāsalabo, vai jākompensē radušies zaudējumi
-Lieldraugs Royal Canin Latvia
– Brīvprātīgi palīgi var pieteikties rakstot: sunusports.lv, vai pierakstoties tabulā: drīzumā
– Dalībniekiem jāierodas sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms savas klases starta laika.
– Reģistrējoties sacensībām, Jūs piekrītat, ka jūsu iesniegtie dati tiks publiski paziņoti sacensību startu sarakstā un protokolos.
Jautājumi? Raksiet: sunusports.lv@inbox.lv

——————————————————————————————-

National agility competition „Spring Cup 2019“
Organizer: SAC Inter Sport Canis with AgiLatLand
Date: 18.-19.05.2019.
Place: Skolas 10, Upesciems, Latvia
GPS:56.983022, 24.338651
Surface: natural grass
Size of the field: 20 x 40 m
Maximum number of participants: 100 ( +A0 and veteran )

Judge: Stefi Praakli (EE) – A1, A2, A3
Judge: Stafi Praakli (EE) or Svetlana Krēsliņa (LV) – A0, veteran, depends from total amount of participants.

Online registration: http://www.sunusports.lv/18-19-05-2019/?fbclid=IwAR29ejIjGRQIkMH4bA9exquGqImYM4z-AloOAn8OltxgUwgrnuwu-IrNpn0
The list of all competitors : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13293ydN8qYrnOwS2hSGc9_Z96PpK3ZJ-uOLrk5LDx2g/edit#gid=1244769367

SAT, 18.05.2019:
09.30 Start of registration
10.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A3 Agility, Agility, Jumping
A3 Prize giving

SUN, 19.05.2019:
08.30 Start of registration
9.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving

Participation fee:
A0 , Oldies -> 10 Eur (per day)
A3, A2, A1 –>first course– 9 Eur, every next course of the same handler (with the same dog or other dog) – 7 Eur.

Discount:
– For kids from large families –50%

Payment:
Payment in cash at the place of competition or by bank transfer till 13.05.2019. on following requisites:
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV 89HABA0551039971727
Latvian participants should show at place your LKF 2019 payment card or send scan to sunusports@inbox.lv

Attention!
If teams cancelled their registration AFTER REGISTRATION DEAD LINE entry fee should be paid 100% or team’s absence should be approved by doctor.

Prize giving:
A0 and oldies class prize giving after two courses (jumping + jumping).
A3 class – awards each course separately. PLUS every day summary on 3 courses one best pair from A3 each category ( Small, Medium, Large). PLUS two days summary on 6 courses one best pair from A3 each category (Small, Medium, Large) will be awarded (only 1st places)!
A1, A2 – each course separately.
Note:
A0 courses consist only of tube tunnels and jumps (max 15 obstacles). Dogs in A0 class must be at least 12 month old. A0 participants will be awarded separately in Large, Medium and Small categories. Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium). Dogs are registered to categories according to FCI rules and the jump height is one level lower 25 cm, 35 cm , 45 cm
Dogs in Oldies class must be at least 8 years old and older or became 8 in 2019.
Other information:
– Competition is organized according to FCI Agility Regulations.
– Only against rabies vaccinated dogs are allowed to enter the competitions.
– Dogs without pedigree are also eligible to enter
– Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium)
– Agility record books must be handed to the secretariat before the competition starts.
– Bitches in heat must be placed on a mat before the start. Their handlers must inform organizers about this while registering at the competitions.
– Organizers have the right to give extra prizes.
– Don`t forget pet passport!
-Electronic timing system will be used at the competition.
-General sponsor Royal Canin Latvia
– Obstacles: WT- Metall, Bing.Agility
– There is every handler shall maintain order and cleanliness, especially pick up dog’s excrements
-A handler is responsible for his dog. Organizer neither owner of the premises are not answered for damages caused to competitors or other persons during the competition.
– A handler (or their legal caretaker) is responsible for all damage done by the dog
– Participants should be on place 30 min.before their class.
– By registering to competition you agree that data you submitted will be publicly announced in the competition start list and protocols.

Questions? Don’t hesitate to mail us: sunusports.lv@inbox.lv

ATRAŠANAS VIETA/ LOCATION

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu saraksts:
Starting order: