SACENSĪBĀS IZMANTOJAMIE ŠĶĒRŠĻI

 Šķēršļi nekādā gadījumā nedrīkst būt bīstami suņiem, tiem jāatbilst zemāk minētajām specifikācijām un jāsaskan ar pievienotajiem zīmējumiem.
Kontakta zonu krāsa nedrīkst būt balta, melna vai brūna.

PARASTĀ BARJERA

 Augstums: L: 55 līdz 65 cm. – V: 35 līdz 45 cm. – M: 25 līdz 35 cm.

Minimālais platums1.20 m. – Maksimālais 1.50 m.

Barjeras var veidot no kārtiņām (izmantojot koku vai drošus sintētiskos materiālus – metāls nav atļauts), paneļiem, vārtiem, dzīvžoga, utt. Tomēr augšējai kārtiņai vai panelim jābūt viegli nogāžamam. Kārtiņu diametrs ir no 3 līdz 5 cm un tām jābūt kontrastējošās krāsās vismaz 3 joslās.

Neviena barjeras daļa (kārtiņu turētāji / ligzdas), noņemama vai pastāvīga, nedrīkst būt izvirzīta uz āru no statņa vai statņa spārna.

Statņa spārna iekšējā vertikāle ir vismaz 1 m augsta. Spārna platumam ir jābūt ne mazāk kā 40 cm un ne vairāk kā 60 cm. Statņa spārna ārējās vertikāles augstums vietā, kur sākas slīpums uz leju, ir vismaz 75 cm. Statņa spārni nedrīkst būt saistīti vai sastiprināti kopā.

Statņa spārns ir konstruēts tā, lai suņiem nebūtu iespējams izlīst pa apakšu vai cauri kādai no statņa spārna daļām.

DUBULTĀ BARJERA

 Dubulto barjeru veido divas parastās (kā punktā a), bet veidotas tikai no kārtiņām),kas novietotas kopā, veidojot dubultu plato barjeru. Kārtiņas novietotas kāpjošā secībā, ar augstuma starpību no 15 līdz 25 cm. Augstākā kārtiņa – kam jābūt vismaz 10 cm garākai par zemāko – ir novietota barjeras aizmugurē:

L: 55 līdz 65 cm. – V: 35 līdz 45 cm – M: 25 līdz 35 cm augstumā.

Barjeras platums (dziļumā) nepārsniedz: L: 55 cm – V: 40 cm – M: 30 cm.

Neviena šķēršļa daļa (kārtiņu turekļi / ligzdas), noņemama vai pastāvīga, nedrīkst būt izvirzīta uz āru no statņa vai statņa spārna.

SIENA

 Augstums: L: 55 līdz 65 cm – V: 35 līdz 45 cm – M: 25 līdz 35 cm.

Minimālais šķēršļa platums: 1.20 m – maksimālais 1.50 cm, siena apmēram 20 cm bieza pie pamata un augšā vismaz 10 cm bieza.

Sienas centrālajam panelim drīkst būt viens vai divi caurumi tuneļa formā. Sienas augšmalā jābūt nogāžamām daļām.

Sienas elementu forma:

Kolonnām (abos šķēršļa sānos – Tulk. piez.) jābūt vismaz 1 m augstām, un tās nedrīkst būt piestiprinātas centrālajam panelim, kolonnas garums un platums minimāli 20 cm – maksimāli 40 cm.

GALDS

 Minimālais lielums 0.90 m x 0.90 cm – maksimālais 1.20 x 1.20 m

Augstums: L: 60 cm – V un M: 35 cm

Galdam jābūt stabilam, ar neslīdošu virsmu. Elektroniskajam taimerim (ar skaņas signālu ik pēc 5 sek.) jābūt iebūvētam vai novietotam uz galda virsmas, izņemot 10 cm platu joslu ap galda malām. Galda stūri nedrīkst būt bīstami sunim. Galda atbalsta struktūra nedrīkst traucēt suņa paiešanai zem galda – galda malas krāsai jābūt kontrastējošai ar galda virsmas krāsu.

BOMIS

 Augstums: Minimums 1.20 m – maksimums 1.30 m.

Plankām jābūt minimāli 3.60 m un maksimāli 3.80 m garām, un 30 cm platām.

Šķēršļa virspusei jābūt neslīdošai. Katrai rampai regulāros intervālos (apmēram ik pa 25 cm) jābūt pretslīdēšanas līstītēm, lai neslīdētu un lai būtu vieglāk uzkāpt, bet ne tuvāk kā 10 cm no kontaktzonas. Līstītēm jābūt 20 mm platām un 5 līdz 10 mm biezām, un tām nedrīkst būt asas malas. Katras rampas apakšējiem 90 cm ir jābūt citā krāsā (arī no sāniem), lai iezīmētu kontaktzonu. Var izmantot elektroniskās kontaktzonas. Bomja kājas (atbalsta struktūras – Tulk. piez.) nedrīkst sniegties virs šī šķēršļa augšmalas. Bomja kājām un citām atbalsta struktūrām jābūt tādām, lai zem bomja varētu droši novietot tuneli.

ŠŪPOLES

Plankai jābūt minimāli 3.60 m un maksimāli 3.80 cm garai, un 30 cm platai. Centrālā balsta augstumam jābūt 60 cm, mērot no zemes līdz plankas augšpusei. Kontaktzonas: tādas pat kā bomim. Var izmantot elektroniskās kontaktzonas. Šķērslim jābūt stabilam un tā virsmai – neslīdošai. Turklāt pretslīdēšanas līstītes izmantot nedrīkst. Šūpolēm jābūt pareizi līdzsvarotām (tās nedrīkst svērties pārāk lēni vai pārāk ātri), lai arī augumā mazi suņi tās var bez grūtībām sasvērt.

Šūpoļu pārbaude: Novietojot šķēršļa kontaktzonas centrā 1 kg smagumu, šūpolēm jāsasveras 2 līdz 3 sekunžu laikā. Ja tā nav, tad šūpoles jāregulē. Sasvēršanās punktam jābūt ne vairāk kā 10 cm virs plankas augšpuses.

KALNS

 Divas A-formas rampas.

Platums: Minimālais 90 cm, kas uz apakšu var paplašināties līdz 1.15 m. Virsotnei visiem suņiem jābūt 1.70 m no zemes. Rampu garums no 2.65 m līdz 2.75 m. Šķēršļa virspusei jābūt neslīdošai. Katrai rampai regulāros intervālos (apmēram ik pa 25 cm) jābūt pretslīdēšanas līstītēm, lai neslīdētu un lai būtu vieglāk uzkāpt, bet ne tuvāk par 10 cm no kontaktzonas. Līstītēm jābūt 20 mm platām un 5 līdz 10 mm biezām, tām nedrīkst būt asas malas. Katras rampas apakšējiem 1.06 m ir jābūt citā krāsā (arī no sāniem), lai iezīmētu kontaktzonu. Kalna virsotne nedrīkst nekādā veidā būt suņiem bīstama, un vajadzības gadījumā tā jānoklāj ar kādu materiālu.

Kalna atbalsta struktūrām jābūt tādām, lai zem bomja varētu droši novietot tuneli.

SLALOMS AR 12 MIETIŅIEM

 Mietiņi ir cieti un diametrā no 3 līdz 5 cm. Mietiņu garums ir no 1 m līdz 1.20 m, un tie ir izvietoti ar 60 cm atstarpi (mērot attālumu starp mietiņiem). Mietiņi nedrīkst būt metāla (ieteicams lietot koku vai drošus sintētiskos materiālus). Slaloma bāzei jābūt ne biezākai kā 8 mm un ne platākai kā 8 cm. Bāzi turošās kājas nedrīkst traucēt sunim, kad tas parastā kārtībā veic slalomu.

CIETAIS TUNELIS

 Diametrs: 60 cm – Garums: 3 līdz 6 m.

Tunelis ir lokans, lai varētu izveidot vienu vai vairākus līkumus.

MĪKSTAIS TUNELIS

 Jābūt 90 cm garai ieejai no cieta materiāla.

Ieeja ir 60 cm augsta un 60 līdz 65 cm plata.

Izeja ir no mīksta materiāla, tā ir 2.50 līdz 3.00 m gara, un tās diametrs ir no 60 līdz 65 cm. Ja iespējams, tuneļa izeja jāpiestiprina pie zemes, stiprinājumiem ir jābūt ne vairāk kā 50 cm vienam no otra, lai visu izmēru suņi varētu viegli virzīties caur izeju. Ieejas grīdas virsmai ir jābūt neslīdošai. Ieejai tunelī jābūt nostiprinātai, lai tā nekustētos. Ieejas ārējai malai jābūt noklātai ar aizsargājošu materiālu.

RIEPA

 Iekšējais diametrs 45 cm līdz 60 cm.

Iekšējā apļa centrs no zemes: L: 80 cm – V un M: 55 cm.

Riepas augstumam jābūt regulējamam (ar ķēdēm vai virvēm), fiksēti vai nekustīgi stiprinājumi nav atļauti. Drošības apsvērumu dēļ riepas apakšējai pusei ir jābūt slēgtai vai pildītai.

Riepas platums: Minimums 8 cm – maksimums 18 cm. Var izmantot arī noraujamo riepu. Lielo suņu kategorijā šī šķēršļa pamatu aprēķina, reizinot augstumu, mērītu no zemes līdz riepas augšējai malai, ar 1.5.

Rāmja platums nedrīkst pārsniegt 1.50 m. Attālumam no rāmja iekšpuses līdzi riepas ārpusei jābūt vismaz 15 cm.

Viegli materiāli nav atļauti, šķērslim ir jābūt pamatīgam un stabilam.

GARUMA LĒCIENS

 Garuma lēcienu veido divi līdz pieci elementi. Kopējais garums ir:

L: 1.20 līdz 1.50 m (4 līdz 5 elementi)

V: 70 līdz 90 cm (3 līdz 4 elementi)

M: 40 līdzi 50 cm (2 elementi)

Šķēršļa platums: 1.20 m

Elementus izvieto kāpjošā secībā. Zemāku elementu liek priekšā, augstums: 15 cm. Augstākā elementa augstums: 28 cm. Katra elementa platums: 15 cm, ar kāpjošu virsmu. Četros šķēršļa stūros liek mietiņus, minimālais augstums apmēram 1.20 m (mietiņi nav piestiprināti pie šķēršļa elementiem). Vajadzības gadījumā mietiņu gali ir pārklāti, lai pasargātu suni un hendleru. Šos mietiņus, kas iezīmē šķēršļa 4 stūrus, neuzskata par daļu no šķēršļa, bet tie tikai palīdz tiesnesim.