Nacionālās adžiliti sacensības 02.10.2021

Tiesnese: Vytautas Guobys (Lietuva);
Vieta: Vējstūra ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle: GPS 56.889229, 24.219543
Segums: mākslīgā zāle, āra laukums
Programma:
10:00 – sacensību sākums
A3 – agility + agility
A1 – agility + agility
A2 – agility + agility
A0 + Veteran – Jumping 1 +Jumping 2
Reģistrācija līdz 26.09.2021.
Dalības maksa:
A0, Veterāni -> 12 EUR
A1, A2, A3 -> 15 EUR
UZMANĪBU!
Apmaksa uz rekvizītiem līdz 28.09.2021.
-Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
pamatojums: “Dalības maksa RK”
Apmaksa skaidrā naudā uz vietas
A0, Veterāni -> 15 EUR
A1, A2, A3 -> 18 EUR
Pārim jāsamaksā pilna dalības maksa, ja reģistrācija tiek atcelta pēc 26.09.2021. vai arī jāuzrāda veterinārārsta apstiprināta informācija ar iemesliem, kāpēc tiek atcelta dalība.
Latvijas dalībniekiem suņiem jābūt reģistrētiem LDC datubāzē.
Pasākums notiks saskaņā ar FCI Adžiliti noteikumiem. Drīkst piedalīties visi suņi ar un bez ciltsrakstiem. Līdzi jābūt derīgai vakcinācijas apliecībai un Adžiliti darba grāmatiņai.
Kucēm, kas meklējas, jāstartē no paklājiņa. Īpašniekiem par to jāinformē organizatori, veicot reģistrāciju.
Veterāni – var piedalīties suņi, kas sasnieguši 8 gadu vecumu vai sasniegs to tekošajā gadā. Barjeru augstumi ir 20, 30 un 45 cm. Apbalvošana par divu trašu un visu augstumu kategoriju kopsummu.
A0 klase – piedalās suņi no 12 mēnešu vecuma. Trase sastāv tikai no barjerām un tuneļiem (maksimāli 15 šķēršļi). Barjeru augstums 20, 30 un 45 cm.
Lūdzam būt sacensību vietā 30 minūtes pirms savas klases starta.
Apbalvošana:
– Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
-Balvām pakaļ jāierodas personīgi vai pabridināt organizatorus ja tas nav iespējams.
A0 klase apbalvošana par divu trašu kopsummu (jumping + jumping).
A1, A2, A3 (adžiliti + adžiliti) apbalvošana – divu trašu kopssumma.
Veterāni Apbalvošana – divu trašu un visu augstuma kategoriju kopsumma.
Ja vienā klasē tiks reģistrēti 3 vai mazāk dalībnieku, klases var tikt apvienotas ar nākamo klasi, Piemēram, mazie+vidējie.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks ļauj publicēt datus – sacensību protokolus kā arī foto un video materiālus saitos (kluba mājas lapā utt.)
UZMANĪBU!!!
Lūdzam sekot līdzi informācijai par noteikumiem personām, kas var apmeklēt publiskus pasākumus.
https://covid19.gov.lv/
Organizatori nenes atbildību par to, ja noteikto ierobežojumu dēļ (vakcinācija, COVID tests u.c.) Jūs nevarēsiet piedalīties pasākumā.
We invite you to participate in the Agility autumn 2021“!
Date: 02.10.2021.
Judge: Vytautas Guobys (Lithuania);
Place: Vējstūra ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle: GPS 56.889229, 24.219543
Surface: artifical grass, outside
10:00- start of competition
A3 – agility + agility
A1 – agility + agility
A2 – agility + agility
A0 + Veteran – Jumping 1 +Jumping 2
End of registration: 26.09.2021.
Participation fee:
A0, Veterans-> 12 EUR
A1, A2, A3 -> 15 EUR
ATTENTION!
Participation fee can be paid till 28.09.2021.
-Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
“Dalības maksa RK”
Participation fee in cash on spot
A0, Veterāni -> 15 EUR
A1, A2, A3 -> 18 EUR
Please, be on place at least 30 minutes before your class start
Attention!
Team should fully pay the entry fee in case they cancel their participation after 26.09.2021. or there should be veterinarian approved information about reasons canceling participation.
Event will be held according to the FCI Agility rules. Event is open to all dogs with or without pedigree. All dogs must have their vaccination passport and Agility workbook.
Before the start bitches in heat must be placed on a mat. Their handlers must inform organizers about it during registration.
Veterans – can participate all dogs from 8 years or dogs that will turn 8 years in current year. Height of jumps: L: 45 cm; M: 30 cm; S: 20 cm.
Prize giving for two courses and all heights together.
A0 class compete dogs from 12 months. Course consists of hard tunnels and jumps (max 15 obstacles). Height of jumps: L: 45 cm; M: 30 cm; S: 20 cm.
.
By registration to this competition, every competitor gives his permission to publish his data as in the form of competition protocols and photographs.
Prize giving:
A0 class prize giving for two courses (jumping + jumping).
A1,A2. A3 (agility + agility ) prize giving for two courses.
Veterans Prize giving for two courses and all hights together.
If there are 3 or less participants registered in a class, that class can be merged with another class. For example, small+medium.
Please follow the rules for persons who can attend public events.
https://covid19.gov.lv/en
The organizing committee is not responsible if due to the restrictions (vaccination, COVID test, etc.) you will not be able to participate in the event.

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu saraksts:
Starting order: