Nacionālās adžiliti sacensības 22.05.2022

Tiesnese: Lidija Beļajeva (LV) un Svetlana Krēsliņa (LV)
Vieta: Vējstūra ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle: GPS 56.889229, 24.219543

Segums: mākslīgā zāle, āra laukums
Programma:
9:00 – sacensību sākums
agility 1 + agility 1
agility 2 + agility 2
agility 3
agility 3
jumping 3
0/veteran- jumping+jumping
xsmall -līdz 28 cm
small līdz 35 cm
medium līdz 43 cm
intermedium līdz 48 cm
large vīrs 48 cm
Reģistrācija līdz 16.05.2022.
Dalības maksa līdz 18.05.2022.
A0, Veterāni -> 12 EUR
A1, A2 -> 15 EUR
A3 -> 8 EUR ( katrs starts)
UZMANĪBU!
Apmaksa uz rekvizītiem līdz 18.05.2022.
Apmaksa skaidrā naudā uz vietas:
A0, Veterāni -> 14 EUR
A1, A2 -> 17 EUR
A3 -> 10 EUR ( katrs starts)
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
pamatojums: “Dalības maksa PK”
Pārim jāsamaksā pilna dalības maksa, ja reģistrācija tiek atcelta pēc 16.05.2022. vai arī jāuzrāda veterinārārsta apstiprināta informācija ar iemesliem, kāpēc tiek atcelta dalība.
Latvijas dalībniekiem suņiem jābūt reģistrētiem LDC datubāzē.
Pasākums notiks saskaņā ar FCI Adžiliti noteikumiem. Drīkst piedalīties visi suņi ar un bez ciltsrakstiem. Līdzi jābūt derīgai vakcinācijas apliecībai un Adžiliti darba grāmatiņai.
Kuces meklēšanas laika var startet, Īpašniekiem par to jāinformē organizatori, veicot reģistrāciju.
Veterāni – var piedalīties suņi, kas sasnieguši 8 gadu vecumu vai sasniegs to tekošajā gadā. Barjeru augstumi ir 10, 20, 30, 35 un 45 cm. Apbalvošana par divu trašu un visu augstumu kategoriju kopsummu.
A0 klase – piedalās suņi no 12 mēnešu vecuma. Trase sastāv tikai no barjerām un tuneļiem (maksimāli 15 šķēršļi). Barjeru augstums 10, 20, 30, 35 un 45 cm.
Lūdzam būt sacensību vietā 30 minūtes pirms savas klases starta.
Apbalvošana:
– Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
-Balvām pakaļ jāierodas personīgi vai pabridināt organizatorus ja tas nav iespējams.
A0 klase apbalvošana par divu trašu kopsummu (jumping + jumping).
A1, A2, (adžiliti + adžiliti) apbalvošana – divu trašu kopssumma.
A3 apbalvošana par katru trasi atsevišķī.
Veterāni Apbalvošana – divu trašu un visu augstuma kategoriju kopsumma.
xsmall klases apbalvošana notiek apvienotas ar small.
Intermedia klases apbalvošana notiek apvienotas ar large.
Ja vienā klasē ( small +xsmall, medium, intermedia +large ) tiks reģistrēti 3 vai mazāk dalībnieku, klases var tikt apvienotas ar nākamo klasi, Piemēram, medium+internedia- large.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks ļauj publicēt datus – sacensību protokolus kā arī foto un video materiālus saitos (kluba mājas lapā utt.)
UZMANĪBU!!!
Lūdzam sekot līdzi informācijai par noteikumiem personām, kas var apmeklēt publiskus pasākumus.
https://covid19.gov.lv/
Organizatori nenes atbildību par to, ja noteikto ierobežojumu dēļ (vakcinācija, COVID tests u.c.) Jūs nevarēsiet piedalīties pasākumā.
We invite you to participate in the Agility spring cup 2022“!
Date: 22.05.2022.
Judge: Lidija Beļajeva (A2, A3 , J0) un Svetlana Krēsliņa (A1)
Place: Vējstūra ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle: GPS 56.889229, 24.219543
Surface: artifical grass, outside
9:00- start of competition
agility 1 + agility 1
agility 2 + agility 2
agility 3
agility 3
jumping 3
jumping 0+ jumping 0
End of registration: 16.05.2022.
xsmall -till 28 cm
small till 35 cm
medium till 43 cm
intermedium till 48 cm
large more then 48 cm
Participation fee till 18.05.2022
A0, Veterans-> 12 EUR
A1, A2, -> 15 EUR
A3 every start-> 8 EUR
ATTENTION!
Participation fee can be paid till 18.05.2022.
Participation fee in cash on spot
A0, Veterāni -> 15 EUR
A1, A2, A3 -> 17 EUR
A3 every start -> 10 EUR
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
“Dalības maksa PK”
Please, be on place at least 30 minutes before your class start
Attention!
Team should fully pay the entry fee in case they cancel their participation after 16.05.2022. or there should be veterinarian approved information about reasons canceling participation.
Event will be held according to the FCI Agility rules. Event is open to all dogs with or without pedigree. All dogs must have their vaccination passport and Agility workbook.
Bitches in heat- handlers must inform organizers about it during registration.
Veterans – can participate all dogs from 8 years or dogs that will turn 8 years in current year. Height of jumps: L: 45 cm; I-35, M: 30 cm; S: 20 cm, XS 10 cm
Prize giving for two courses and all heights together.
A0 class compete dogs from 12 months. Course consists of hard tunnels and jumps (max 15 obstacles). Height of jumps: L: 45 cm; I-35, M: 30 cm; S: 20 cm, XS 10 cm
By registration to this competition, every competitor gives his permission to publish his data as in the form of competition protocols and photographs.
Prize giving:
A0 class prize giving for two courses (jumping + jumping).
A1,A2. (agility + agility ) prize giving for two courses.
A3 – prize giving for every start.
Veterans Prize giving for two courses and all hights together.
xsmall class can be merged with small.
Intermedia class can be merged with large.
If there are 3 or less participants registered in a class xs+small, medium or intermedia+large , that class can be merged with another class. For example, (xsmall+ small)+medium.
Please follow the rules for persons who can attend public events.
https://covid19.gov.lv/en
The organizing committee is not responsible if due to the restrictions (vaccination, COVID test, etc.) you will not be able to participate in the event.

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu laiki:
9.00 А1
~10.15 А2
~11.15 А3
~13.30 J0
Lūdzam būt uz vietas 30 minūtes pirms Jūsu klases starta.

Startu saraksts:
Starting order: