Nacionālās adžiliti sacensības – Vasaras Kauss – 01.06.2024

Aptuvenais startu laiks:
8.30 – Reģistrācija
9.00. А3
10.45. Open agility
12.00. A2
13.00. A1
14.30. J0

Tiesnese: Keida Raamat (Igaunija)
Vieta: Vējstūra ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle: GPS 56.889229, 24.219543
Segums: mākslīgā zāle, āra laukums
Programma:
9.00 – sacensību sākums
A3 – agility+agility
OPEN agility( A1, A2, A3)
A2 – agility+agility
A1 – agility+agility
A0 – Jumping 1 +Jumping 2
Reģistrācija beigusies!
Dalības maksa:
A0 – 12 EUR
A1, A2, A3 – 15 EUR
OPEN agility – 8 EUR
UZMANĪBU!
Apmaksa ar pārskaitījumu uz rekvizītiem līdz 26.09.2023.
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība ”AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
pamatojums: ”Dalības maksa rudens kauss 2023”
Apmaksa skaidrā naudā uz vietas:
A0 15 EUR
A1, A2, A3- 20 EUR
OPEN – 10 EUR
Uzmanību! Pārim jāsamaksā pilna dalības maksa, ja reģistrācija tiek atcelta pēc 25.05.2024 vai
arī jāuzrāda veterinārārsta apstiprināta informācija ar iemesliem, kāpēc tiek atcelta dalība.
Suņiem jābūt reģistrētiem LDC datubāzē.
Pasākums notiks saskaņā ar FCI Adžiliti noteikumiem.
Drīkst piedalīties visi suņi ar un bez ciltsrakstiem. Līdzi jābūt derīgai vakcinācijas apliecībai un
Adžiliti darba grāmatiņai.
OPEN trasē var piedalīties visi suņi no 18 mēnešu vecuma.
A0 klase – piedalās suņi no 12 mēnešu vecuma. Trase sastāv tikai no barjerām un tuneļiem
(maksimāli 15 šķēršļi). Barjeru augstums 10, 20, 30, 35 un 45 cm.
Lūdzam būt sacensību vietā 30 minūtes pirms savas klases starta.
Apbalvošana: A0 klase apbalvošana par divu trašu kopsummu (jumping + jumping).
A1, A2, A3 apbalvošana – divu trašu kopssumma.
Ja vienā klasē tiks reģistrēti 3 vai mazāk dalībnieku, klases var tikt apvienotas ar nākamo klasi,
Piemēram, mazie + vidējie.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks ļauj publicēt datus – sacensību protokolus kā arī foto un
video materiālus (kluba mājas lapā utt.)
E-pasts: svetlana.kreslina@gmail.com
Svetlana Krēsliņa
+371 29891850

We invite you to participate in the National Agility Competition !

Judges: Stefanie Semkat (Germany)
Place: Vējstūra ielā, turn to Kurbads ice hall: GPS 56.889229, 24.219543
Surface: artifical grass, outside
Program:
9. 00 start of competition
A3 – Agility 1 +Agility 2
OPEN Agility (open for dogs A1, A2, A3)
A2 – Agility 1 +Agility 2
A1 – Agility 1 +Agility 2
A0 – Jumping 1+ Jumping 2
Limit of participants: 100
Participation fee:
A0 -> 12 EUR
A1, A2, A3 -> 15 EUR
OPEN Agility -> 8 EUR
ATTENTION!
Payment by bank transfer to details until 26.09.2023.
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
”Dalības maksa augusts 2023”
!!!! Payment in cash 30.09.2023!!!!!!
A0 – 15 EUR
A1, A2, A3 – 20 EUR
OPEN – 10 EUR
Attention!
Team should fully pay the entry fee in case they cancel their participation after 25.09.2023. or there should be veterinarian approved information about reasons canceling participation.
The dog has to be registered at LDC database.
Competition will be held according to the FCI Agility rules. Competition is open to all dogs with or without pedigree. All dogs must have their vaccination passport and Agility workbook.
A0 class compete dogs from 12 months. Course consists of hard tunnels and jumps (max 15 obstacles). Height of jumps: L: 45 cm; I: 35 cm M: 30 cm; S: 20 cm; XS 10 cm
Please, be on place at least 30 minutes before your class start.
By registration to this competition, every competitor gives his permission to publish his data as in the form of competition protocols and photographs.
Prize giving:
A0, A1, A2, A3 class prize giving for two courses.
OPEN Agility awards seperently.
If there are 3 or less participants registered in a class, that class can be merged with another class. For example, x small +small etc.
E-pasts: svetlana.kreslina@gmail.com
Svetlana Krēsliņa
+371 29891850
www.sumusports.lv