Latvijas adžiliti komanda Italijā (ceturtā diena)

Mūsēji Italijā cīnās pēdējiem spēkiem!!!