Sīkdatnes un Sunusports.lv tīmekļa vietnes apmeklētāji

Tāpat kā vairumā citu tīmekļa vietņu, arī šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes ir informācijas vienības, ko tīmekļa vietne nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma tos ieraksta sīkdatņu failā, kas tiek saglabāts klienta datora cietajā diskā. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties tīmekļa vietnē un (attiecīgos gadījumos) ļauj tīmekļa vietnes uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, mēs nevaram nodrošināt pareizu tīmekļa vietnes darbību un apmeklētāju veikto darbību atbilstību mūsu iecerei. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju.

Sunusports.lv sīkdatnes izmanto šādi:

Sīkdatnes izmantojam tāpēc, lai uzzinātu, kā lietotāji nonāk mūsu tīmekļa vietnē un izpētītu to pārvietošanās maršrutu pa to, — tas mums palīdz uzlabot Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics — populāru tīmekļa darbības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google korporācija. Google Analytics izmanto sīkdatnes, palīdzot mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu var uzzināt Google Privacy vietnē.

Tīmekļa vietnes datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai.

Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai noskaidrotu, cik labi darbojas Sunusports.lv tīmekļa vietnē piedāvātās reklāmas kampaņas un stimuli. Tas mums palīdz uzlabot vietnes dizainu un uzbūvi, piedāvājumu un stimulu klāstu. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personīgu informāciju par lietotājiem, dati netiek nodoti trešajām pusēm.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

Sesijas sīkdatnes.

Šīs ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (vai precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz alterego.lv tīmekļa vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, līdz ar to novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nesatur personīgu informāciju, tās nevar izmantot datorlietotāja identificēšanai.

Pastāvīgās sīkdatnes.

Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli).
Tas, cik ilgi sīkdatne saglabāsies lietotāja datorā, būs atkarīgs no sīkdatnes veida. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nesatur personiska rakstura informāciju un tās nevar izmantot datorlietotāja identificēšanai.

Sīkdatņu kontrolēšana un izdzēšana

Sunusports.lv neizmanto sīkdatnes personiskas informācijas savākšanai par lietotāju. Ja Jūs tomēr vēlaties ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās mūsu tīmekļa vietnē — vai tikpat labi jebkurā citā tīmekļa vietnē, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu par šo iespēju vairāk, izmantojiet pārlūkprogrammas Help (Palīdzība) funkciju. Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no Jūsu mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatīt ierīces lietošanas pamācību.